Organisation och ledarskap

Organisation och ledarskap

HR- och chefsstöd

Vi på Miljöhälsan kan ge råd och stöd vid HR-frågor och personalarbete genom punktinsatser eller längre projekt.
Exempel kan vara; 

HR – stöd – Vi kan ge stöttning till HR-avdelningen eller till de chefer och organisationer som inte har en egen HR-avdelning. Vi kan hjälpa er i det systematiska arbetsmiljöarbetet, arbetet med den psykosociala arbetsmiljön. Även känsliga individärenden där vi stöttar i det aktuella ärendet och sedan vidare hjälpa er utforma processen för att hantera liknande ärenden igen.

Chefsstöd – Som chef är du ofta ensam i din roll och möjligheten att bolla ärenden, idéer och planer är svårt om du inte har någon att vända dig till. Vi kan stötta dig i allt från de vardagliga funderingarna runt chefsrollen till de mer komplicerade organisatoriska eller individbundna frågeställningarna.

Chefscoachning – Tillsammans utvärderar vi din nuvarande situation som chef och ledare för att sedan sätta upp konkreta mål med ditt ledarskap som leder till mer effektivt beslutsfattande och mer välmående personal och organisation. En positiv effekt av det är att du blir tryggare i din chefsroll.

Organisatorisk och social arbetsmiljö – Vi har lång erfarenhet av att jobba med den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön OSA. Vi stöttar organisationen och ger rådgivning mot ett mer effektivt arbete som följer arbetsmiljöverkets riktlinjer.

HPB/APP – Vi hjälper dig att ta fram en handlingsplanmed utgångspunkt i resultatet av er HPB/APP. Vi sätter tillsammans upp mätbara och relevanta mål som vi sedan följer upp för att främja och förbättra er arbetsmiljö.