Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Stöd i arbetsmiljöarbetet 

Hit kan du som arbetsgivare vända dig för att få stöd i arbetsmiljöarbetet. Det kan till exempel handla om; 

  • Stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet, ta fram arbetsmiljöpolicy, utarbeta rutiner för arbetsmiljöarbetet och genomföra riskbedömningar. 
  • Utbildningar i arbetsmiljö. 
  • Kartlägga områden som stress, buller, belysning, luftföroreningar och ventilation och ta fram förslag på lämpliga åtgärder. 
  • Ergonomi 
  • Medicinska kontroller och läkarundersökningar. 
  • Stöd i rehabiliteringsprocessen och anpassningar 
  • Organisatoriska åtgärder som ledarskap, konflikter och organisationsförändringar. 
  • Krisstöd. 
  • Alkohol och droger, både förebyggande insatser och om det uppstår problem.

Mätning och bedömning av fysisk arbetsmiljö  

Genom att mäta olika delar av arbetsmiljö ger vi svar på vad som kan förbättras, exempel kan vara luftkvalitet, olika sorters damm, buller, vibrationer och ergonomiska begränsningar.

Fyll i beställningsblanketten eller kontakta oss för mer information