Medicinska kontroller

Medicinska kontroller

Undersökning av arbetstagare

Vid medicinska kontroller utförs undersökningar av arbetstagare, som till exempel läkarundersökning, provtagning, samtal och frågeformulär. Syftet är att upptäcka tidiga tecken på ohälsa. I föreskrifterna AFS 2019:3 tydliggörs arbetsgivarens ansvar att göra medicinska kontroller.

Vid vissa typer av arbete finns det lagkrav på att arbetsgivaren ska ordinera medicinska kontroller för arbetstagaren. Det gäller arbeten där man exponeras för;

  • Arbete med bly eller kadmium 
  • Arbete med fibrosframkallande kemiska produkter 
  • Klättring med nivåskillnad 
  • Rök- och kemdykning 
  • Nattarbete 
  • Arbete med vibrationsexponering 
  • Handintensivt arbete 

Beställning av medicinska kontroller görs med denna blankett från Arbetsmiljöverket: Beställning av medicinsk kontroll enligt AFS 2019:3