Utbildningar

Våra utbildningar

Vi erbjuder utbildningar inom företag och hälsa

Följande utbildningar har vi regelbundet på olika företag. Önskar ni andra utbildningar så har vi möjlighet att skräddarsy dem så att de passar er organisation och era önskemål.

Våra utbildningar

Vi erbjuder följande utbildningar. Kontakta oss om ni vill få en skräddarsydd utbildning utifrån er verksamhet.

BAM utbildning 

BAM (Bättre arbetsmiljö) är en grundlig arbetsmiljöutbildning där man varvar föreläsningar med verklighetsbaserade fallstudier som man diskuterar i grupp. Kursen riktar sig ff a till chefer och skyddsombud. Kursen innehåller bland annat information och arbete kring arbetsmiljölagen, ergonomi, olika riskbedömningar och hur man på företaget hanterar frågor kring psykisk ohälsa samt alkohol och droger. En BAM utbildning är 3-4 dagar beroende på upplägg.

Kontakta oss för bokning >>

Belastningsergonomi 

En utbildning där ergonom/fysioterapeut blandar föreläsning med gruppdiskussioner om belastningsergonomi och riskbedömning. Genomgång av kroppens anatomi samt vad som är viktigt att tänka när vi arbetar. Vad kan man göra för att förebygga skador? Vi skräddarsyr utbildningen efter era behov men utgår från AFS 2012:2.

Kontakta oss för bokning >>

Kontorsergonomi

En utbildning där ergonom/fysioterapeut har en kortare föreläsning och efteråt finns möjlighet till en praktisk genomgång på plats på kontoren. Ergonomisk genomgång på både gruppnivå och individuellt.

Kontakta oss för bokning >>

Kost och hälsa

En utbildning/föreläsning där hälsocoach skräddarsyr utefter aktuellt behov och önskemål, guidar och vägleder i vad som är viktigast här och nu för att finna en väg till bättre kost och hälsa! 

Kontakta oss för bokning >>

Grundutbildning första hjälpen 

Enligt ”första hjälpen och krisstöd” (AFS 1999:7) har arbetsgivaren utifrån verksamhetens art, omfattning och särskilda risker en skyldighet att säkerhetsställa att det finns tillräckligt antal personer tillgängliga på arbetsplatsen som kan ge första hjälpen för att öka tryggheten på arbetsplatsen. Utbildning i första hjälpen bidrar till att minska lidande, minska risk för skadeutveckling samt öka chansen för överlevnad i samband med olycksfall och sjukdomsfall.

Kontakta oss för bokning >>

Grundutbildning i vuxen-HLR  

Hjärt- och lungräddning handlar om att hålla en person vid liv tills ambulansen är på plats. Utbildningen ska ge deltagarna handlingsberedskap och motivation för att starta och utföra HLR. Utbildningen går igenom alla steg i hjärt-och lungräddning, från att identifiera ett hjärtstopp till att utföra HLR.

Kontakta oss för bokning >>