Psykosocial

  • Utbildningar, t ex konflikthantering, stress
  • Handledning för personalgrupper eller enskilda
  • Stödsamtal