Medicin

  • Hälsoprofilbedömning enligt Stråkens Hus-modellen
  • Arbetsprofilbedömning enligt Stråkens Hus-modellen
  • Hälsoundersökning
  • Hörseltest
  • Syntest
  • Läkarmottagning
  • Sköterskemottagning
  • Fysioterapeutmottagning