Hjärt-lungräddning


HLR-utbildningen är baserad på internationella riktlinjer från American Heart Association (AHA) 2005 och European Resucitation Council (ERC).

Utbildningen är styrd från HLR-rådets riktlinjer med utbildningsmaterial där en egen träningsdocka (Mini Anne) ingår.

Nedanstående text sammanfattar det aktuella medicinska råden.

  • Starta HLR med bröstkompressioner
  • 30 kompressioner i följd och därefter 2 inblåsningar
  • Handplacering mitt på bröstet
  • HLR skall pågå hela tiden
  • Gör inga uppehåll för kontroll av andning eller puls
  • Byt av den som komprimerar varannan minut
  • Avsluta bara HLR om spontan och normal andning återkommer

Utbildningen tar ca 2 timmar och genomförs i Miljöhälsans lokaler eller hos er.
Inga förkunskaper krävs.

Tänk på att den allra första insatsen är den allra viktigaste för överlevnad!

Ring för mer information och prisuppgift
0563-482 60