Friskfaktorer i arbetslivet

Beskrivning
Fokusera på det friska och positiva och inspireras att gå från ord till handling.
Ansvarig = Företagssköterska/ergonom

Innehåll
Grundläggande begrepp – vad är friskfaktorer
Kartläggning – praktiska övningar

a)   på individnivå
b)   på gruppnivå
c)   på organisationsnivå

Prioriterande friskvårdsfaktorer blir underlag för mål och handlingsplaner.

Målgrupp
Anställda i kundföretag.

Tidsåtgång
3 timmar + 2 timmar för återkoppling och skriftlig rapportering