Historik

1970-talet
Inbyggd företagshälsovård Uddeholms AB
Skoghall - Hagfors - Uddeholm - Munkfors - Storfors - Degerfors

1980-talet
Försäljning av "externa tjänster" påbörjades
Uddeholm - Hagfors m fl orter

1981
Munkforshälsan AB bildades

1985
Hagforshälsan AB bildades

1988
Fusion Hagforshälsan AB och Uddeholmshälsan AB till Hagforshälsan AB

1998-99
Fusion Hagforshälsan AB och Munkforshälsan AB till Miljöhälsan i Klarälvdalen AB

2004
Ägarskifte