Länkar

Sveriges företags hälsor

Arbetsmiljöverket

Handelns Arbetsmiljökommitté

Prevent

Försäkringskassan

Karlstads Universitet

Landstinget i Värmland

Feelgood

varmlandshalsan

Värmlandshälsan är ett nätverk där Miljöhälsan i Klarälvdalen AB ingår. 
Syftet med nätverket är bl.a. att säkerställa och utveckla tjänster och kompetens inom arbetsmiljöområdet erbjuda ett länstäckande tjänsteutbud.

Övriga medlemmar i Värmlandshälsan:

Servicehälsan

Säfflehälsan

Hälsolänken

Varnumhälsan

Kinnekullehälsan