Mindfulness

  

  

Mindfulness eller medveten närvaro har blivit ett väl känt förhållningssätt. Det är en forskningsbaserad metod och ger positiva effekter som minskad stress, bättre sömn, ökad uppmärksamhet och koncentrationsförmåga, ökad förmåga att hantera svårigheter samt ökad självinsikt.

Genom mindfulnessträning får du hjälp att hantera de krav som du ställs inför i det dagliga livet. Du lär dig upptäcka din kropps signaler och att bryta den onda stresspiralen för att istället öka din förmåga att uppleva och njuta av livet med en större medvetenhet och lugn.

Ledare: Maria Nilsson Wiklund Företagssköterska och mindfulnessinstruktör

Anmälan sker till Miljöhälsan på telefon 0563-48260