Miljöhälsans träningslokaler utrustade med hjärtstartare

Hjärtstartare

Nu finns defibrillatorer på Pulsen i Hagfors och Munkfors.

Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av hjärtstopp utanför sjukhus. Det kan vara på arbetsplatser, på allmäna platser eller under idrottsutöving.
En snabb insats är avgörande för hur det går med den som drabbats. Ju tidigare man får igång hjärtverksamheten igen innan ambulanspersonalen tar över, desto större är överlevnadschansen. Om hjärtverksamheten kan återstartas inom tre minuter kan sjuttio procent räddas till livet.

Länk till artikel om Miljöhälsans defibrillatorer i NWT