Den nya influensan

Sedan i somras har vi fått information om den nya influensan från radio, TV, tidningar och Internet, och det har varit många olika uppgifter och åsikter. Man får därför lätt uppfattningen om att den nya influensan är farligare än de vanliga säsongsinfluensorna som sprids varje år.
Men för den enskilde drabbade är den inte farligare eller annorlunda än de vanliga influensorna. Däremot tror man att många fler kan komma att insjukna, vilket beror på att det är en helt ny typ av influensavirus som majoriteten av befolkningen saknar skydd mot. Det är därför viktigt att förhindra spridning av influensan så gott det går.
Var extra noga med handhygienen, tvätta händerna ofta och använd gärna handsprit efteråt. Hosta och nys i armvecket och stanna hemma när du är sjuk. Här finns mer information .

För att ytterligare förhindra spridningen rekommenderar man att större delen av befolkningen vaccinerar sig. Utan vaccination tror man att så många som 50% av den arbetsföra befolkningen kan komma att insjukna samtidigt, vilket i så fall skulle kunna göra så att viktiga funktioner i samhället slås ut och att övrig verksamhet får stora besvär.
Under oktober började man att vaccinera de personer som tillhör riskgrupperna.

För mer information kan man vända kontakta landstingens sjukvårdsrådgivning på telefon 1177.
Man kan också hitta information på www.1177.se, www.smittskyddsinstitutet.se och www.krisinformation.se.