Utbildning i HLR enligt nya direktiv

Fr.o.m. januari 2010 erbjuder Miljöhälsan på uppmaning av Svenska Rådet för Hjärtlungräddning utbildning i HLR med hjärtstartare, enligt nya direktiv.

MiniAnneUtbildningspaketet för HLR samt AED-Hjärtstartare består av:
1 st MiniAnne-docka 
1 st hjärtstarts-tränare med klisterelektroder 
1 st Instruktionsfilm "En andra chans med  AED-tillägg", DVD-film 
1 st bildserie för HLR-träning 
2 extra lungor 
1 st papperstelefon 
2 st knäskydd 
Spritsuddar, rengöringsanvisningar, kort bruksanvisning  

HLR rådet rekommenderar instruktörsledd grundutbildning i HLR,
därefter repetitionsutbildning vart annat år för lekmän.

Utbildningspaketet kan även användas som ett självträningsmaterial mellan de instruktörsledda repetitionerna. Varje kursdeltagare kan erbjudas behålla utbildningspaketet för självträning hemma.

Mer information på HLR rådets hemsida

Miljöhälsan erbjuder utbildning enligt de nya HLR direktiven i samtliga Första hjälpen utbildningar.
Kontakta Miljöhälsan för information och prisuppgift.