Miljöhälsan erbjuder antikroppstest och rådgivning kring covid-19

Miljöhälsan erbjuder antikroppstest och rådgivning kring covid-19 på arbetsplatser

 

För att stötta arbetsgivare vid planering och resurssättning i ljuset av den rådande pandemin erbjuder vi nu en tjänst innehållande antikroppstestning, analys och rådgivning.

 

I tjänsten ingår:  

 

Antikroppstestning på arbetsplatsen utförd av Miljöhälsans företagssköterskor.Testsvaret vägs samman med om man har haft symtom

  

Rådgivning: Av Miljöhälsans företagssköterska  

  • Tolkning av resultaten 
  • Lämpliga smittskyddsstrategier för arbetsplatsen

  

Om testet:  

  • Testet är CE-märkt och och är utvärderat genom en svenskt publicerad studie av virologprofessor Åke Lundkvists forskargrupp vid Uppsala Universitet. Denna studie visade på 99,2% specificitet för IgG antikroppar, vilket innebär att i 99 fall av 100 betyder ett positivt prov att man verkligen har haft sjukdomen.

 

 

Pris:

875 kr per anställd  och beställs genom arbetsgivaren

 

För intresseanmälan:

ring vx 0563-48260 (Antalet tester är begränsade)

 

Viktigt:

Denna tjänst fokuserar på kartläggning av genomgången covid-19-infektion, inte att konstatera pågående covid-19-infektion hos sjuka individer.