Åtgärder med anledning av Covid-19 – coronavirus

Entrèdörren i Hagfors är stäng.

Är man frisk utan förkylningssymtom har bokad tid och/eller om man vill köpa träningskort ringer man på dörren för att bli insläppt.

Övriga hänvisar vi till växeln 0563-482 60

 

Pulsen kommer att ha fortsatt öppet men tänk på följande:

  • Tvätta händerna ofta!

Smittämnen fastnar lätt på händer och andra ytor som till exempel dörrhandtag och träningsutrustning.De sprids vidare när du tar någon i hand.

Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, använd även spritgel före träning.

  • Torka av träningsutrustning när du är klar.
  • Håll avtånd till varandra
  • Försök hitta tider, när det är så få som möjligt som tränar.
  • Hosta och nys i armvecket!

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma - träna inte när du är sjuk!

Stanna hemma när du är sjuk. På så sätt undviker du att smitta andra människor