Ljusterapi

Stämmer följande symtom in på dig?

  • Extrem trötthet
  • Håglöshet
  • Ökat sömnbehov
  • Aptitökning

Då kanske du lider av säsongsbetingad depression/trötthet och är i behov av ljusterapi. På Miljöhälsan i Hagfors finns ett ljusterapirum byggt enligt de senaste vetenskapliga rönen ”S:t Göransmodellen”.

Ljusterapirummet är helvitt och den som behandlas får låna en vit rock för att minska ljusabsorptionen.

För personer som känner av eller har konstaterad höst-vinterdepression/trötthet finns möjlighet till behandling i Hagfors.

För bästa effekt bör man starta behandlingen under oktober-november.

Obs! Ljusrummet är byggt så att fler kan få behandling samtidigt, man kan exempelvis lägga personalträffar eller gå hit och ta en fika.

  • Gratis provapå
  • Bokas i receptionen